Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Một tý

Hãy biết lắng nghe một tý để xem mọi người đang nói gì

- Hãy biết yêu một tý để cảm nhận thế nào là đâu khổ

- Hãy biết im lặng một tý để thấy tâm hôn mình tĩnh lặng

- Hãy ăn ít đi một tý để cơ thể trong sạch

- Hãy ngủ ít đi một  tý để còn suy nghĩ về nhưng việc đã làm

- Hãy ăn, nhậu ít đi một tý để không mang bệnh vào người

- Hãy chơi ít đi môt tý để có thời gian bên gia đình

- Hãy quan tâm đến đồng loại một tý để cùng chia sẽ nỗi đâu

- Hãy đâu khổ một tý để trân trọng cái gì mình có

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT